Vysvětlení symbolů koberců, PVC a dalších podlahovin

Pro lepší orientaci zákazníků i samotných prodejců se podlahoviny označují různými symboly (piktogramy). Tyto symboly lidem napovídají, jaké vlastnosti mají dané podlahoviny. Ze symbolů tedy můžete vyčíst spoustu užitečných informací, jako například pro jaký stupeň zatížení je podlahovina určená, nebo zdali na ní můžete používat kolečková křesla.

Označování podlahovin (FCSS – Floor Covering Standard Symbols) zastřešuje standardizovaný systém PRODIS. Pokud výrobce chce využívat jeho symboly a piktogramy, musí svou podlahovinu do systému zaregistrovat. Symboly jsou kobercům, PVC, linům a dalším podlahovinám přidělovány podle toho, jaké splňují požadavky.

Takže jakými symboly se označují podlahoviny?

Třída zátěže

Symboly třídy zátěže jsou jedním z nejdůležitějších vodítek při výběru kvalitního koberce, PVC i jiných podlahovin.Symboly třídy zátěže u koberců, PVC a dalších podlahovin totiž určují stupeň zatížení, kterému dokážou odolávat.

V zásadě máme tři třídy zátěže – domácí, komerční a průmyslovou – a v těchto třídách pak zatížení dále rozdělujeme na mírnou, střední a silnou. Přitom platí, že podlahoviny určené do výše namáhaných prostor můžete nechat položit i do prostor s mírnějším namáháním, použití podlahoviny s nižší třídou namáhání do více namáhaných prostor se však nedoporučuje! Mohlo by dojít k jejímu předčasnému poničení.

Třída komfortu koberců

Tyto piktogramy se používají pouze pro označování koberců. Vypovídají o jemnosti a měkkosti při doteku.

Třída komfortu doteku je označována jednou až pěti hvězdičkami. Přitom platí, že čím více hvězdiček na symbolu najdete, tím komfortnější je daná podlahovina na dotek.

Použití kolečkové židle

Podlahoviny označené těmito symboly snesou zatížení kolečkovými židlemi a to buď příležitostné, nebo permanentní.

Použití podlahového topení

Koberce, PVC a další podlahoviny označené tímto symbolem mohou být instalovány s podlahovým topením. Přitom platí, že jejich tepelný odpor musí být menší než 0,17 m2 K/W.

Použití na schodiště

Podlahoviny označené těmito symboly mohou být položeny na schodiště, nebo na jiné ostré hrany, kde jsou koberce extrémně namáhány, a to buď příležitostně (u kusových koberců), nebo na stálo.

Použití ve vlhkém prostředí

Tento symbol označuje podlahovinu určenou k položení ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo v předsíni.

Použití tohoto symbolu u koberců znamená, že koberec je trojrozměrně stabilní a odolný proti plísni. Tímto symbolem proto nemohou být označeny koberce z přírodních vláken, nebo některé dřevěné podlahy.

Zvýšená bezpečnost – nehořlavost

Nehořlavost podlahovin se označuje symboly plamene. Doplňkové označení pod plamenem určuje, jak vysokému stupni hoření dokáže podlahovina odolávat. Nehořlavé podlahoviny rozdělujeme do 7 tříd (seřazeno od nejméně odolné po nejvíce odolnou třídu) + jedné neutrální:

Ffl: Výrobek, u kterého výrobce nemohl poskytnout informace o třídě nehořlavosti

Efl: Výrobek se schopností odolávat malému plameni.

Dfl: Výrobek se schopností odolávat tepelnému toku ≥ 3 kW/m2

Cfl: Výrobek se schopností odolávat tepelnému toku ≥ 4,5 kW/m2

Bfl: Výrobek se schopností odolávat tepelnému toku ≥ 8 kW/m2

Požární třídy D, C a B jsou dále rozděleny do tříd S1 a S2. U třídy S1 je hustota kouře≤ 750 % × minuty. U třídy S1 je zároveň hustota kouře nižší, než u třídy S2. To znamená, že výrobek třídy S1 má lepší vlastnosti nežli výrobek třídy S2.

Obecně platí, že pro privátní užití stačí třída nehořlavosti Efl. Podlahy s třídou nehořlavosti Cfl a Bfl se používají především k pokládce do veřejných prostor. To však neznamená, že byste si podlahoviny s touto třídou bezpečnosti nemohli položit i domů. Naopak. Čím vyšší třída nehořlavosti, tím vyšší bezpečí pro vás i vaše děti.

Zvýšená bezpečnost – protiskluzová úprava

Podlahoviny označené těmito symboly splňují normu EN 14041 o protiskluzové úpravě, která je definována jako koeficient tření > 0,30.

Jestliže podlaha tento požadavek nesplňuje, je podlaha klasifikována jako neodolná proti skluzu a označována symbolem „NPD“.

Zvýšená bezpečnost – antistatická úprava

Aby podlaha mohla být považována za antistatickou, musí odvádět elektrická náboj dříve, než se dostane na hranici lidské citlivosti (tedy než jste schopni ucítit elektrický výboj na kůži).

Zvýšená bezpečnost – elektrický odpor

Podlaha se zvýšenou schopností odvádět statický náboj se označuje za „staticky disipativní“ (označovanou také jako antistatickou) nebo „vodivou“ (označovanou také jako elektrovodivou).

Aby podlaha mohla být považována za staticky disipativní, musí poskytovat svodový odpor minimálně Rv ≤ 109Ω (tzn. do 1 000 000 000 Ω).

Aby podlaha mohla být považována za vodivou, musí poskytovat svodový odpor minimálně Rv ≤ 106Ω (tzn. do 1 000 000 Ω).

Pozn.:  Hlavním důvodem k instalaci těchto podlahovin do prostor jako jsou např. operační sály nebo chemické laboratoře není snaha o zamezení požáru, ale o zamezení úleku z elektrického proudu.

Odolnost proti roztřepení

Symbol nůžek označuje podlahovinu, jejíž okraje a švy se netřepí.

Útlum zvuku

Tyto symboly označují schopnost podlahy tlumit zvuk (v dB) a to buď kročejový (vznikající například při chůzi nebo pojezdu kolečkového křesla), nebo akustický (vznikající například při pouštění hlasité muziky). Kolik dB podlaha utlumí, je uvedeno v technickém listu.

Aby podlahovina mohla být označena symbolem útlumu kročejového zvuku, musí splňovat normu EN ISO 140-6.

Aby podlahovina mohla být označena symbolem útlumu akustického zvuku, musí splňovat normu EN ISO 354.

Rozměrová stálost

Symboly rozměrové stálosti označují koberce, PVC a další podlahoviny, které se nerozpínají, nesmršťují nebo nekroutí vlivem vlhkosti nebo teploty.

Stálobarevné podlahoviny jsou označovány symbolem slunce.

Dle normy EN ISO 105-B02 musí být barevně stále podlahoviny schopny zachovat svou původní barvu i navzdory slunečnímu záření a to v rozsahu > = 5 (pro pastelové odstíny > = 4).