Co jsou to ftaláty a proč jsou škodlivé pro zdraví?

Ftaláty (neboli estery kyseliny ftalové) jsou poměrně různorodá skupina látek používaná ke změkčování plastů. S ftaláty se proto setkáte při výrobě plastových sáčků, PET lahví, dětských hraček, ale třeba také kosmetiky nebo PVC podlah.

Jelikož ftaláty nejsou v umělé hmotě pevně vázány, mohou se postupně uvolňovat. Přitom platí, že některé ftaláty jsou zcela neškodné, jiné však mohou přecházet do potravin a nápojů a do vnitřního ovzduší místností a neblaze působit na vaše zdraví a celkově na životní prostředí.

Zdravotní rizika ftalátů u lidí se různí podle druhu látky. Některé ftaláty negativně působí na hormonální a reprodukční systém a oslabují imunitu. Jiné ftaláty mají neblahý vliv na činnost jater, ledvin, plic nebo na srážlivost krve. V neposlední řadě pak ftaláty prohlubují astma a alergie u dětí.

Jak poznám výrobek s ftaláty?

Používání ftalátů (minimálně těch, u kterých byla škodlivost prokázána) je v rámci Evropské Unie zakázáno. Pokud tedy kupujete pouze výrobky dovezené v rámci EU, s ftaláty byste do styku neměli přijít, alespoň teoreticky.

Jistou zárukou mohou být různé certifikáty. Problém je, že přesný druh použitých ftalátů se dá jen těžko prokázat, proto musíte vycházet také z důvěry k výrobci. Výrobky s nejistým původem, navíc ještě za velmi nízkou cenu by měly být podezřelé vždycky. U těchto výrobků byste měli původ a složení prozkoumat skutečně pečlivě.

Obecnou zásadou potom je, dát ruce od výrobku, který je výrazně cítit chemickými látkami i několik týdnů po zakoupení. U těchto výrobků existuje vysoká pravděpodobnost, že se z nich ftaláty uvolňují do ovzduší, vnikají do vašeho těla a působí tam neplechu. Ostatně dýchat delší dobu chemické výpary není příjemné i v případě, že tyto výpary jinak nemají hmatatelné dopady na vaše zdraví.

Jak se ftalátů vyvarovat?

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak se vyvarovat škodlivým druhům ftalátů, samozřejmě je, NEKUPOVAT VÝROBKY S FTALÁTY. Renomované společnosti od používání ftalátů hromadně ustupují a pro změkčování používají látky, které jsou zdravotně nezávadné. V současné si tak v pohodě můžete koupit například vinylovou podlahu bez ftalátů a dokonce máte i z čeho vybírat.

Někteří lidé škodlivost ftalátů u podlah bagatelizují. Velmi oblíbenou hláškou prodejců bývá: „Podlaha s ftaláty mi prsty ještě nerozleptala“ případně „Na něco se umřít musí“. Jedná se o hloupé poznámky lidí, kteří se nad problematikou ani nezamysleli, pouze zákazníky tlačí k prodeji. Skutečnost je taková, že ftaláty v podlaze mohou nadělat větší škody, nežli taková hračka s ftaláty, kterou byste dítěti jistě vědomě nedali. Hračka je totiž malá, podlaha v porovnání s ní dosahuje gigantických rozměrů a navíc je mnohem náchylnější k uvolňování ftalátů kvůli pravidelnému tření nohami, nábytkem atd.

Otázka tedy zní. Když lze koupit podlaha bez ftalátů, ve stejné kvalitě i vzhledu, proč volit podlahu s ftaláty? To je jako byste si místo vyvoněného automobilu koupili automobil se smradlavými, chemikáliemi zamořenými sedačkami, které mohou způsobit třeba to, že už nebudete mít děti. Podle nás to nedává smysl.

Vinylová podlaha bez ftalátů

Od ftalátů se ustupuje i při výrobě PVC a vinylových podlah. Mezi průkopníky v tomto oboru patří například americká společnost Adore.

Společnost Adore vyrábí vinylové podlahy bez ftalátů, ale i bez dalších škodlivých látek jako jsou formaldehydy. Vinylové podlahy Adore se tak podílejí na zdravém vývoji vašich dětí a celkově na čistotě životního prostředí, které působí na všechny lidi bez rozdílu věku.

Veškeré výrobky Adore procházejí tou nejpřísnější kontrolou jakosti a vlastní certifikáty, které jejich zdravotní nezávadnost dokládají. To znamená, že špatné látky nemohou být ve vinylových podlahách přítomny ani kvůli opomenutí.